Neem dit in acht: Op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer je de oogst van het land hebt gehaald, begint het feest van de HEER, dat zeven dagen duurt. De eerste dag en de achtste dag moeten voor jullie rustdagen zijn. 40 De eerste dag moeten jullie mooie vruchten plukken en takken afsnijden van dadelpalmen, loofbomen en beekwilgen. Zeven dagen lang moeten jullie feestvieren ten overstaan van de HEER, jullie God. 41 Elk jaar moet dit feest ter ere van de HEER zeven dagen lang gevierd worden. Dit voorschrift geldt voor altijd, generatie na generatie. Vier dit feest in de zevende maand. 42 Zeven dagen lang moeten jullie in hutten wonen, elke geboren IsraŽliet moet in een loofhut wonen, 43 om jullie kinderen eraan te herinneren dat ik de IsraŽlieten in hutten liet wonen toen ik hen uit Egypte wegleidde. Leviticus 23:39-43

Soekot, Loofhuttenfeest, begint op 15 Tisjri (september/oktober). Gedurende zeven dagen verblijven de joden zoveel mogelijk in zelfgebouwde hutten van palmbladeren. De hutten worden versierd met vruchten en groenten. Daarnaast maken ze een feestbundel (loelav) van een dadelpalmtak, een mirretak, een wilgentakje en een citrusvrucht. De loelav wordt tijdens de dienst in de synagoge rondgedragen.

Met het Loofhuttenfeest herdenken de joden hoe zij tijdens hun zwerftocht door de woestijn veertig jaar in tenten woonden. En tegelijkertijd realiseren zij zich dat ze nog steeds onderweg zijn. De hutten doen hen hun kwetsbaarheid en afhankelijkheid van God beseffen. Volgens de traditie mag het dak van de loofhut niet geheel dichtgemaakt worden. Je moet er de sterren doorheen kunnen zien. Dit symboliseert een open verbinding met de hemel.

Maar Soekot is ook het finale oogstfeest, een feest van voleinding. Alles is tot zijn doel gekomen. Het volk mag nu dankbaar genieten van Gods zegeningen. De loelav symboliseert dan ook de opbrengst van de oogst. Volgens sommige rabbijnen geeft de bundel ook aan dat alle volken van de aarde, ondanks alle verschillen, toch bij elkaar horen. Een verwijzing naar het Messiaanse vrederijk?

Het Nieuwe Testament

In Openbaring beschrijft Johannes hoe aan het einde der tijden de grote oogst wordt binnengehaald. Hiermee doelt hij op de rechtvaardigen die door de engelen verzameld worden. Na deze oogsttijd zal een groot bruiloftsmaal worden aangericht. De zeven dagen van Soekot zou je dus kunnen interpreteren als een vooruitwijzing naar dit grote feest Ė Bijbelse bruiloften duren immers zeven dagen. Een ander opmerkelijk detail: Het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel zal neerdalen heeft de vorm van een immens grote loofhut.