In de Bijbel geeft God zijn volk herhaaldelijk de opdracht om feesten te vieren. Vaste tijden om te gedenken en vooruit te zien. Feesten die iets onthullen over Gods plan met de wereld. Feesten die bijbelse principes op een bijzondere manier tastbaar maken, tot leven brengen.

Deze website is gewijd aan deze bijbelse feesten. Het zijn de acht feesten die God via de Thora (Leviticus 23Numeri 28-29 - Deuteronomium 16:1-17) aan zijn volk Israël gaf.

De andere feesten (zowel die in de Bijbel worden genoemd, als die welke vanuit de diverse tradities tot ontwikkeling kwamen) kunnen in tweede instantie een plekje op deze site krijgen.

De bedoeling van deze website is dat christenen stil zullen staan bij de oorsprong en betekenis van de door God in de Bijbel gegeven vaste tijden om feest te vieren.  

 Deze website kan groeien: reacties in de vorm van bijdragen, artikelen, trefwoorden,
 exegeses, belevenissen, enzovoorts zijn hartelijk welkom. Zie de button op de be-
 treffende pagina’s.

Teksten: Jozua Douglas, Wiert Douglas & Sybe de Vos
Illustraties: Wiert Douglas
Ontwerp & techniek: Maurits Doetjes